دستگاه لمینت

دستگاه لمینت-دستگاه پرس کارت-قیمت دستگاه لمینت-خرید دستگاه لمینت-دستگاه لمینت طولی-دستگاه لمینت رولی-طلق پرس-رول لمینت

دستگاه لمینت-دستگاه پرس کارت-دستگاه لمینت طولی-دستگاه لمینت رولی-قیمت دستگاه لمینت-قیمت دستگاه پرس کارت-خرید دستگاه لمینت-خرید دستگاه پرس کارت-فروش دستگاه لمینت-فروش دستگاه پرس کارت-دستگاه لمینت a3-دستگاه پرس کارت a4-دستگاه لمی...

دستگاه لمینت-دستگاه پرس کارت-قیمت دستگاه لمینت-خرید دستگاه لمینت-دستگاه لمینت طولی-دستگاه لمینت رولی-طلق پرس-رول لمینت

دستگاه لمینت-دستگاه پرس کارت-دستگاه لمینت طولی-دستگاه لمینت رولی-قیمت دستگاه لمینت-قیمت دستگاه پرس کارت-خرید دستگاه لمینت-خرید دستگاه پرس کارت-فروش دستگاه لمینت-فروش دستگاه پرس کارت-دستگاه لمینت a3-دستگاه پرس کارت a4-دستگاه لمینت a5-دستگاه لمینت کارت شناسایی-دستگاه پرس کاغذ-دستگاه پرس عکس-دستگاه لمینت سکه-دستگاه لمینت سرد و گرم-دستگاه پرس گرم و سرد-طلق پرس-طلق لمینت-رول لمینت

بیشتر

دستگاه لمینت 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

  • دستگاه پرس کارت

    دستگاه پرس کارت-دستگاه لمینت-قیمت دستگاه پرس کارت-خرید دستگاه لمینت-دستگاه لمینت طولی-طلق پرس

    دستگاه پرس کارت-دستگاه لمینت-قیمت دستگاه پرس کارت-قیمت دستگاه لمینت-خرید دستگاه پرس کارت-خرید دستگاه لمینت-فروش دستگاه پرس کارت-فروش دستگاه لمینت-دستگاه پرس کارت a3-دستگاه لمینت a4-دستگاه پرس کارت a5-دستگاه پرس کارت ملی-دستگاه لمینت کاغذ-دستگاه لمینت عکس-دستگاه پرس سکه-دستگاه پرس کارت سرد و گرم-دستگاه لمینت گرم و سرد-طلق پرس-طلق لمینت-دستگاه پرس کارت نرم-دستگاه پرس کارت شناسایی

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  • دستگاه پرس کارت A4 مدل 230 oven مناسب جهت لمینت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز A4 مصرف کم (420 وات ) ، بازدهی بالا ، گرمادهی یکنواخت آماده شدن سریع ( کمتر از 3 دقیقه ) و موتور کم صدا دارای بدنه فلزی ، فن خنک کننده و 4 غلطک بیشترین عرض قابل لمینت : 240 میلی متر حداقل سرعت لمینت : 560 میلی متر در دقیقه وزن : 6.5 کیلوگرم

  • دستگاه پرس کارت A3 مدل 330 oven مناسب جهت لمینت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز A3 مصرف کم (500 وات ) ، بازدهی بالا ، گرمادهی یکنواخت آماده شدن سریع ( کمتر از 3 دقیقه ) و موتور کم صدا دارای بدنه فلزی ، فن خنک کننده و 4 غلطک بیشترین عرض قابل لمینت : 330 میلی متر حداقل سرعت لمینت : 560 میلی متر در دقیقه وزن : 9 کیلوگرم

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم