نحوه پرداخت :

خریداران محترم در تهران می توانند هنگام دریافت اجناس در محل مورد نظرشان ، مبلغ ذکر شده در فاکتور فروش را به صورت نقدی پرداخت نمایید.

واریز به حساب :

بانک صادرات

  • شماره حساب :  0211648393003   به نام آقای وحید سلیمی
  • شماره کارت :  2278-0469-6915-6037

 

بانک ملت

  • شماره حساب : 5492128888  به نام آقای وحید سلیمی
  • شماره کارت : 8856-7441-3378-6104

 

بانک سامان

  • شماره حساب :  1-1868406-800-836   به نام آقای وحید سلیمی
  • شماره کارت :  5946-1219-8610-6219