دستگاه برش کاغذ ریلی

PST-72

محصول جدید

دستگاه برش کاغذ ریلی موجود در چهار مدل :

  1. مدل SG480A با عرض برش 480 میلی متر
  2. مدل SG620A با عرض برش 620 میلی متر
  3. مدل SG860A با عرض برش 860 میلی متر
  4.  مدل SG1200A با عرض برش 1200 میلی متر

10 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: